1 april 2022

Johannes Mattiesing, bedankt!

Op dinsdag 29 maart 2022 heeft de gemeenteraad afscheid genomen van drie vertrekkende raadsleden, onder wie ook SGP-er Johannes Mattiesing.

Johannes was sinds 2006 actief in de gemeentelijke politiek. In dat jaar trad hij toe tot de steunfractie van de SGP in de toenmalige gemeente Bodegraven. Hij werd plaatsvervangend commissielid voor de commissie Ruimte en ondersteunde daarmee de eenmansfractie van de SGP. Ook na de fusie met de gemeente Reeuwijk bleef hij als plaatsvervangend commissielid actief voor de SGP fractie. Toen de SGP in 2013 toetrad tot het college en Jan Leendert van den Heuvel wethouder werd, nam Johannes zijn raadszetel over. 

Ook na de verkiezingen van 2014 en 2018 kwam hij na de vorming van het nieuwe college weer in de raad. Vorig jaar gaf hij aan zich niet voor een nieuwe termijn beschikbaar te stellen. 

Hij heeft in de afgelopen jaren vele commissie- en raadsvergaderingen bijgewoond. Vele uren van zijn tijd heeft hij besteed aan het bestuur van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

We willen Johannes van harte bedanken voor zijn grote inzet in de afgelopen 16 jaar. Al die jaren is hem de kracht en wijsheid gegeven om dat werk met plezier, overtuiging en gevoel van verantwoordelijkheid te doen en daarmee dienstbaar te zijn voor de gemeente en haar inwoners.

We wensen Johannes en zijn familie het beste toe voor de toekomst.