13 maart 2023

"Geen natuur in plaats van boeren"

Werkbezoek SGP Zuid-Holland

Afgelopen vrijdag 10 maart bracht een delegatie van de SGP-fractie van de Provinciale Staten Zuid-Holland en van het Hoogheemraadschap Krimpenerwaard een werkbezoek aan Bodegraven-Reeuwijk. Samen met enkele bestuursleden en steunfractie van de gemeenteraad werd een tweetal werkbezoeken afgelegd.

Het eerste bezoek was bij Kaasboerderij Olieman aan de Oud-Reeuwijkseweg. Na een introductie over het bedrijf werd dieper ingegaan op de knelpunten waar de agrarische sector mee te maken heeft. In het bijzonder ging het over het stikstofbeleid en de situatie van de PAS-melders. De provincie schuift de oplossing voor PAS-melders steeds voor zich uit en neemt hierin niet zijn verantwoordelijkheid. Dit probleem is door de overheid veroorzaakt, maar de oplossing wordt telkens bij de sector neergelegd. Dat is onrechtmatig beleid en is onrechtvaardig voor de ondernemers die het betreft. De PAS-melders, waar Olieman er een van is, zijn gebaat bij legalisering van hun gemelde stikstofuitstoot. Het gaat om de toekomst van de onderneming. De overheid moet daarvoor meer inzetten op saldering van vrijgekomen rechten. Zolang er geen duidelijk (en stabiel!) toekomstbeeld is blijven de nodige investeringen in innovatie achterwege.  Onzekerheid knaagt aan de moraal en ook de bedrijfsopvolging komt dan op losse schroeven te staan omdat banken de financiering niet willen doen. De sector staat open voor innovatie, maar wil voor alles zekerheid dat ingeslagen paden niet weer doodlopen op veranderend beleid.

De SGP voelt erg met de boeren mee en zoekt naar oplossingen om deze impasse te doorbreken. Gerard van de Breevaart: De SGP zet zich blijvend in voor de agrarische sector (“Geen natuur in plaats van boeren”) en doet er alles aan om het beleid aan te passen door middel van moties en voorstellen bij het provinciebestuur.  “Onder andere een motie om het legaliseren van de PAS melders te versnellen was afkomstig van de SGP” vult Gerard aan. Daarnaast roept hij de sector ook op om gebruik te maken van het inspreekrecht bij de Statenvergaderingen. Het tegengeluid, de kwaliteit die de boeren leveren en de persoonlijke verhalen worden nogal eens gemist. Besluitvorming moet niet gaan over getallen. Het gaat over mensen, ondernemingen en hun toekomst. Bij inspraak krijgt dat een gezicht. . “De Statenleden mogen weten dat als 1 koe in Nederland verdwijnt dat voor dezelfde productie van zuivel in andere landen 3 of meer koeien in het buitenland moeten komen. Is dat dan wat we voor ogen hebben met het beter maken van de wereld?” vraagt Gerard zich af.   

Vervolgens werd een bezoek gebracht aan Kaashandel Van der Heiden in Bodegraven. De kaashandel heeft nog niet direct te maken met de gevolgen van het landbouwbeleid van de overheid. Wel zal de steeds verder stijgende voedselprijs gevolgen hebben, maar voorlopig is de groeiende internationale markt voor Hollandse kazen goed voor de kaashandelVan der Heiden ziet wel de gevolgen van de last die de sector opgelegd krijgt in de persoonlijke contacten. Een toenemend aantal leveranciers toont een bepaalde gelatenheid: onrecht, onmacht en onzekerheid knaagt aan de moraal.

De energieprijzen en de komende energietransitie hebben meer financiële impact. De investeringen die hier gedaan worden zijn hoog maar minder effectief en efficiënt dan in andere delen van de wereld. Daar is met minder inzet veel meer te winnen dan in ons land waar we al op een hoger duurzaamheidsniveau zitten. Partijen die op economisch vlak globaal denken, kijken bij milieumaatregelen echter op de kleine schaal. Dat is inconsequent en legt een hoge financiële druk op ondernemingen en burgers in dit land.

Bij Van der Heiden