4 november 2022

SGP fractie in Sluipwijk

De SGP in de gemeenteraad hield haar fractievergadering op locatie. Raadsleden en fractieadviseurs waren neergestreken in het Plassengebied in Sluipwijk op 4 oktober. Vooraf was dit aangekondigd, zodat geinterresseerden uit het Plassengebied de vergadering konden bezoeken en in gesprek gaan met de raadsleden.

Inwoners van het Plassenegebied zijn zoals bekend altijd zeer betrokken op hun omgeving en dat blijkt ook uit de inzet en het enthousiasme van het Dorpsteam. We verwelkomden diverse bezoekers.
De aandachtspunten / thema’s van het Dorpsteam en inwoners zijn de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven:

 • Natuur
 • Verkeer
 • Ruimtelijke kwaliteit
 • Rust

Dit staat soms op gespannen voet met een

 • Sterke toename van recreatieve gebruikers in het gebied. Dit is wel geconcentreerd in plaats (voorste plassen) en tijd (weekend, tussen 11 en 4 uur)
 • Rijden mert te zware voertuigen op de smalle wegen.
 • Sommige bewoners maken gebruik van kleine transportmiddelen, anderen blijven groot materieel inzetten, hoewel dit formeel verboden is. Er is slechts beperkte inzet voor handhaving vanuit de gemeente.

Wij konden aan de inwoners verder nog meedelen dat:

 • dhr. J.L. vanden Heuvel dorpswethouder is en coördinerend bestuurder voor het Plassengebied.
  • Het nieuwe bestemmingsplan binnenkort ter visie gaat

Als fractie zullen wij nagaan:

 • Wat de stand van zaken is met het voorgenomen cameratoezicht verkeer en een systeem rond ontheffingen. Wij zijn hierover voor het laatst geinformeerd in maart van dit jaar. (Het college heeft besloten de ontwikkeling van de poortjes in het plassengebied te verlaten en ANPR camera's toe te passen. Er zou met een marktpartij naar verdere uitwerking en mogelijke overeenstemming wordt toegewerkt).

Het vergaderen op locatie hebben we als zinvol ervaren. Je spreekt meer mensen, die anders de gang naar het gemeentehuis niet zomaar zouden maken.