5 april 2022

Verkenning afgerond, formatie van start

Na de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart heeft het CDA als grootste partij het initiatief genomen om verkennende gesprekken te voeren met alle politieke partijen.

 

Raadsleden Jan Vergeer en Marijke Kasius vormden namens het CDA het verkenningsduo. Hierin werden zij bijgestaan door Koos Karssen als adviseur.

De gesprekken met alle partijen waren constructief en toekomstgericht. Dit geeft vertrouwen voor de komende jaren waarin de gemeenteraad voor moeilijke besluiten zal komen te staan.

Op basis van de gesprekken adviseren de verkenners aan de VVD, SGP en D66 om samen met het CDA de formatiefase te starten. Deze vier partijen hebben inhoudelijk en bestuurlijk de meeste raakvlakken om te komen tot een coalitieakkoord voor de komende vier jaar.