HomeNieuwsWatergesprek

Watergesprek

Publicatiedatum: 14 jan. 2019

Watergesprekken 2019

Het klimaat in Nederland verandert. Het KNMI verwacht hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en kans op drogere zomers. Dit heeft gevolgen voor de stedelijke omgeving, bijvoorbeeld door meer wateroverlast, grondwaterproblemen en hittestress. Landelijk zijn deze problemen geadresseerd in de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. In september 2017 is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (RA) van kracht geworden. Gemeenten hebben zich aan de doelstellingen verbonden door het Bestuursakkoord Water te ondertekenen. Doelstelling is een water-robuuste en klimaatbestendige inrichting van Nederland.

Bij de kadernota 2019 heeft SGP Bodegraven-Reeuwijk al opgeroepen tot het starten van watergesprekken. Dat moet een gesprek met de bevolking en de ondernemingen zijn over wat ons te wachten staat op het vlak van klimaatverandering en hoe we daarop moeten acteren. We zijn toe aan meer bewustzijn onder de inwoners over de gevolgen van de klimaatverandering voor het stedelijk waterbeheer en wat daarmee samenhangt voor de inrichting en gebruik van onze dorpen. 

Op de afgelopen najaarsvergadering van de SGP is stilgestaan bij concrete maatregelen, die met het onderwerp te maken hebben zoals: Wat kan ik op mijn eigen perceel en in mijn eigen tuin aanpassen zodat water niet direct wordt afgevoerd naar het riool of de openbare weg. Gebruiken we de straat voor tijdelijke waterberging (waarbij misschien mijn auto wel iets verderop geparkeerd moet worden). Maar ook is er een verband met het almaar opwarmen van stedelijke gebieden en de gevolgen voor de leefbaarheid daar.

Kortom, we zijn voor waterbeheer toe aan het maken van de “nieuwe normaal”, water-robuust en klimaatbestendig. De term “watergesprekken” is inmiddels vervangen door “klimaatateliers”, maar de inhoud is hetzelfde gebleven. We roepen iedereen op om daaraan deel te nemen, want Waterbeheer doen we samen.

Klik hier voor de presentatie.