HomeFractie

Fractie

 Fractie

H. van der Smit, fractievoorzitter

commissies: Ruimte, presidium

G. Weerheim, fractielid 

commissies: Ruimte, Samenleving

J. Mattiessing, fractielid

Commissie Bestuur & Financiën

 

Steunfractie:

J. F. de Bruijn 

 

Wethouder

J.L. van den Heuvel

Portefeuille:

  • Ruimtelijke Ordening
  • Implementatie Omgevingswet
  • Cultureel erfgoed
  • Handhaving BWT en milieu
  • Onderwijs in ruime zin
  • Bibliotheek
  • Schiphol
  • Grondbedrijf

Dorps- en wijkwethouder voor Driebruggen en De Meije