HomeFractie

Fractie

 Fractie

H. van der Smit, fractievoorzitter

commissies: Ruimte, presidium

G. Weerheim, fractielid 

commissies: Ruimte, Samenleving

J. Mattiessing, fractielid

commissies: Bestuur & Financiën

 

Steunfractie:
P. den Hertog

W.H.F. Uijl

vacature

 

Wethouder

J.L. van den Heuvel

Portefeuille:

  • Ruimtelijke Ordening
  • Handhaving BWT & Milieu
  • Onderwijs - regulier inclusief huisvesting
  • Natuur, Recreatie en Toerisme
  • Cultureel erfgoed

Dorps- en wijkwethouder voor Driebruggen en De Meije